Gerechtigheid en barmhartigheid

Week 64, maandag

Micha 6:8 NBV
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.

Job 29:12,13,14 NBV
‘omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. 13 Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug. 14 Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij’,

Deuteronomium 10:18,19 NBV
‘Hij (God) verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte’.

Mattheus 25:34-40 NBV
’34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Gerechtigheid en barmhartigheid

Hierboven staat een aantal teksten uit de Bijbel die ons duidelijk laten zien waar wij toe geroepen zijn als navolgers van Christus: recht, gerechtigheid, zorg en bescherming (barmhartigheid).

En ook aan wie we recht en barmhartigheid moeten bewijzen: aan de kwetsbaren, zwakken en eenzamen. Kwetsbaren zijn die mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, om wat voor reden dan ook. Zwakken, zijn zij die verzwakt zijn, die de moed hebben verloren, die hopeloos en hulpeloos zijn. En de eenzamen. Dat zijn zij die niet altijd alleen hoeven te zijn, ze kunnen in een groep of met een groep zijn en toch eenzaam zijn, omdat de eenzaamheid diep in hun hart en binnenste zit: ze staan alleen in hun verdriet, gemis en lijden worden niet gezien of gekend.

De Bijbel heeft het over de weduwen en wezen en spreekt over de hongerigen en dorstigen, de vreemdelingen, de ongekleden, de zieken en de gevangen als diegene aan wie recht en barmhartigheid moeten worden gedaan.

Persoonlijk denk ik dat weduwen, eenzamen, zieken, ongekleden – als zijnde armeren/financieel kwetsbaren -, en gevangenen een groep mensen is die door ons als christenen het meest gezien wordt als hen die onze zorg nodig heeft. We treffen ze in onze kerken, familie en leefomgeving.

Momenteel kunnen we de krant niet openslaan of de tv aan zetten of we worden direct geconfronteerd met kwetsbaren, zwakken en eenzamen: al die vluchtelingen die in hun thuisland niet meer kunnen leven. Al die mensen die geen thuis meer hebben.

Geen thuis. Geen plek waar het veilig is. Geen plek waar je kunt ontspannen, je terug kunt trekken en niet bang hoeft te zijn. Deze vluchtelingen zijn vreemdelingen geworden. Vreemdelingen in een vreemd land. En niet om hun geluk te zoeken, maar om veiligheid te zoeken en hoop. Hoop op rust, op een toekomst.

Veiligheid en hoop. Is dat niet wat Jezus van zichzelf zegt? Hij is degene die veiligheid en hoop biedt, die dat zelfs ís! En als wij navolgers van Jezus willen, of sterker nog, móeten zijn als christen, dan zijn wij ook geroepen om veiligheid en hoop te brengen. Hoop aan de mensen zonder hoop, veiligheid aan de kwetsbaren, aan mensen op de vlucht, aan eenzamen en slachtoffers van misdrijven rust/vrede tegenover angst.

Niet gemakkelijk. Want hoe doe je dat? Hoe kun je nu – met zoveel vluchtelingen die Europa binnenstromen – Jezus zijn? Laten we eens kijken of we daar de komende tijd wat over kunnen vinden in de Bijbel.

– Wat is recht en gerechtigheid?
– Hoe zorgen we voor de kwetsbaren?
– Wat kunnen we inzetten?
– Zijn als Jezus

Elly en Rikkert ‘Ik was hongerig’