Gebed om vrede

Week 70, maandag

Johannes 14:27
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

1 Korinthe 14:33
‘Want God is geen God van wanorde, maar van vrede’.

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.

Romeinen 8:22, 26,27,28
‘22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’

GEBED OM VREDE

Vrede is een groot goed. Vrede is een groot verlangen. Gezang 285, het eerste couplet zegt:

‘Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer’.

Het lied is als een gebed waarin een groot verlangen klinkt: het verlangen naar vrede. Ik lees hierin het gebed voor de vrede voor de wereld. En tegelijk lees je wat de wereld wil: slechts strijd. Aan de ene kant is er verlangen naar vrede en aan de andere kant is er strijd, de wil zelfs tot strijd en heerst er onrecht op aarde.

Wie maakt het niet mee? Onrecht, strijd en het verlangen naar vrede?

De Bijbel spreekt ook over vrede. Een vrede die niet van deze wereld is en een vrede die alle verstand te boven gaat. In de wereld heerst er strijd en onrecht, en dat zal blijven, totdat………de vrede van God heerst in ieders hart. Maar juist daarom is er strijd. En die strijd komt voort uit de geestelijke wereld. Gods vrede staat recht tegenover wat satan wil en dus zal hij net zo lang blijven brullen tot Jezus hem definitief het zwijgen oplegt.

We zullen dus blijven leven in een wereld van strijd en onrecht. Maar dat wil niet zeggen dat we niet zelf in vrede kunnen leven! Paulus leert ons in zijn brieven dat onze harten en onze gedachten bewaakt kunnen worden, beschermt kunnen worden met Gods bovennatuurlijke vrede. Door Jezus Christus. We zullen niet altijd in vredige omstandigheden kunnen leven, maar wel mét vrede. Vrede in ons hart en vrede in ons denken.

Wees je ervan bewust dat hier staat een vrede die alle verstand te boven gaat. Het is dus een vrede die niet te beredeneren valt. Die niet te leren valt met je verstand. Het is een bovennatuurlijke vrede. Een vrede die niet gegeven wordt door aardse leiders of door omstandigheden maar die ons gegeven wordt door een bovennatuurlijke God. De God van vrede zelf. ‘God is een God van vrede’. 1 Korinthe 14:33

Een ander woord voor vrede is rust. Misschien dat je zelf niet zo snel vrede en rust als elkaars synoniem gebruikt. Maar zo kan het wel gebruikt worden. In diezelfde tekst uit 1 Korinthe staat ‘Want God is geen God van wanorde’.

Hoe vaak verzucht jij niet: ‘ik heb behoefte aan rust’. En hoe vaak bedoel je dan niet rust in je hoofd, in je lijf en rust om je heen zodat je jezelf hoort denken? En is dat eigenlijk niet hetzelfde als verlangen naar vrede? Zeker als je ziet dat vrede als tegenovergestelde gebruikt wordt van wanorde, onrust dus. Wanneer je verzucht om rust, verlang je misschien ten diepste wel naar vrede. Vrede met je omstandigheden, vrede met jezelf, vrede met je situatie, met je partner, je werk, je kerk, je leider enz.

Ik wil deze week met jullie nadenken over rust en vrede, en dat aan de hand van een bekend gebed om rust. In ieder geval zijn de eerste regels heel bekend: ‘God, geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kán, en de wijsheid om het verschil te zien’.

Ik wens je vrede!

Opwekking 602 ‘Vrede van God’