Gebed om vrede

Week 70, vrijdag

Johannes 14:27
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

1 Korinthe 14:33
‘Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.’

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Romeinen 8:22, 26,27,28
‘22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’

GEBED OM VREDE

Als je het gebed om rust goed leest dan kom je tot de conclusie dat het een gebed om wijsheid is. Wijsheid door overgave.

Wijsheid is voor mij onderscheidingsvermogen, fijngevoeligheid, geduld, liefde…….. Wijsheid is wat mij betreft de vrucht van de Geest. Dus eigenlijk wordt met dit gebed gevraagd om méér van de Heilige Geest.

De overgave en daarmee de wijsheid ligt in deze zin: ‘erop vertrouwend dat Hij alles in orde zal maken als ik me overgeef aan Zijn wil – dat ik redelijk gelukkig mag zijn in dit leven en voor eeuwig ultiem gelukkig met Hem.’

In het gebed om rust wijst alles naar Jezus! Zoals ook de Heilige Geest altijd naar Jezus wijst! Met dit gebed bid je om meer van Jezus en minder van jezelf. Je mag bidden om geluk, maar met je blik op het ultieme geluk: voor eeuwig met Jezus.

En dat is later, ja, maar ook nu al! Je eeuwigheid is nu al begonnen. Maar dat kan alleen met Jezus. Nu al ben je burger van een hemels Koninkrijk, door Jezus Christus. In Jezus Christus.

Efeziërs 2 vers 6 zegt: ‘Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.’ Hij heeft ons een plaatst gegeven! Wij hebben die speciale positie al, wat betekent dat wanneer we met Hem zijn en in Hem ultiem gelukkig kunnen zijn.

Ik denk dat we dat voor een klein stukje kunnen ervaren wanneer we ons volledig richten op Jezus. Alleen of met een groep. Wanneer alles in ons en ons hele lijf op Hem gericht is en onze focus op Hem is. Maar we weten ook dat dat maar zo kort is, want we worden ook weer opgeslokt door alle besognes van de dag, van het leven, de aanwezigheid van ons lichaam van ons gezin, werk, en noem maar op.

Dus mogen we uit zien naar die dag dat we echt voortdurend ultiem gelukkig kunnen zijn met en bij Hem.

Wat niet weg neemt dat we ook nu al ‘redelijk gelukkig’ kunnen zijn in dit leven. Ik denk daarbij dan ook aan de zin ervoor: ‘als ik mij overgeef aan Zijn wil.’ Je overgeven aan de wil van God betekent dat je Hem de verantwoordelijkheid geeft voor jouw geluk. Het geeft aan dat je tegen God zegt: ‘Hier ben ik, doet U wat goed is en ik vertrouw er op dat het meewerkt aan mijn geluk voor eeuwig, en mij nu al helpt iets van dat eeuwige geluk van U en mij samen te zien.’

Ons geluk, onze rust en vrede ligt in het geheim van God en jou samen! God is een God die de relatie zoekt. Hij is pas gelukkig wanneer Hij met jou is, en zo kun jij pas gelukkig zijn wanneer je met Hem samen bent.

Een mooie tekst die daarop duidt is de vinden in Zacharia 2:4 ‘En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.’

Als ik het woord heerlijkheid hoor of lees, dan heeft dat alles met geluk, met rust en vrede te maken. In deze tekst spreekt God over Jeruzalem. Maar we weten dat in de Bijbel mensen vaak vergeleken worden met steden. Als God het hier over Jeruzalem heeft, dan kun je dat ook op jezelf betrekken. God wil als een muur van vuur rondom je zijn, rondom je hart en Hij zal daarin tot heerlijkheid zijn!

Wauw. Als God woont in jou en Zijn liefde om jou heen is tot bescherming, dan is Zijn heerlijkheid in jou! Hoe belangrijk is het dus wanneer je je richt op God in jou! Op God om jou, op God dicht bij jou. Want daarmee vind je rust en vrede. Een vrede die de wereld niet kent. Een vrede die niet van deze wereld is. En zo zegt 1 Korinthe 14:33 ‘God is een God van vrede, niet van wanorde.’ Door Gods vredige aanwezigheid verdwijnt iedere onrust. -> tenzij God die onrust in je bewerkstelligt, maar dan moet er iets gebeuren!

En daarmee komen we er ook bij hoe we die vrede kunnen bewerkstelligen of bespoedigen. Door te danken!

De tekst uit Filippenzen 4 is daar duidelijk in. En zo zijn er nog veel meer teksten die spreken over ‘danken onder alle omstandigheden’. Maar hier is Paulus duidelijk in de opsomming: je mag je verlangens benoemen, dat gepaard laten gaan van bidden en smekingen. Maar sluit af met danken. Want door te danken worden je hart en gedachten vervuld met vrede. De vrede die is in Christus Jezus.

Wil je diepe rust en vrede ervaren? Stort je hart uit voor God. Wees eerlijk tegen Hem. En dank vervolgens. Dank Hem voor wie Hij is en dat Hij als een muur van liefde om jouw hart wil staan en daar in wil wonen met Zijn heerlijkheid. In die heerlijkheid ligt vrede, liefde en rust.

Laat alles om je heen los door te danken. Dank voor de vrede van God en Hij zal je hart en gedachten beschermen.

Vind rust in God alleen. Want Hij is de bron van rust.

Hillsong ‘Still’