Er is kracht in ons spreken

Heb je er wel eens over nagedacht hoe belangrijk ons spreken is? Niet zo maar een klein beetje belangrijk, maar ons spreken bepaalt de koers van ons leven. Dat klinkt misschien cru, maar het is waar!

In Jacobus 3 vers 1 t/m 12 lezen we daar alles over. Er wordt daar gesproken over de tong. De tong is een klein lichaamsdeel maar heeft grote kracht.  In vers 2 staat ‘als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden’. Wanneer je je tong in toom weet te houden kun je ook je lichaam (en je acties en gevolgen daarvan) in toom houden. Kun je richting kiezen, de goede richting kiezen. Wees je er dus goed van bewust wat je spreekt, wanneer je spreekt, hoe je spreekt en waar je woorden toe leiden.

Weet dat wanneer jij begint te spreken er iets gaat gebeuren. We kunnen woorden van zegen of woorden van vervloeking spreken, negatieve woorden of positieve woorden. Jacobus vergelijkt onze tong met een bit in de mond van een paard of een roer op een schip. Onze tong bepaalt onze koers, dus is je spreken van cruciaal belang. Want wat gebeurt er als je negatief spreekt en blijft spreken? Dan worden je gedachten, je koers en je omstandigheden negatief. Als je positief gaat spreken, bepaal je zelf een positieve koers en als je Gods woorden gaat spreken, dan gaan er werken van God in je leven gebeuren!

De Bijbel leert ons dat er kracht is in onze woorden. Wij zijn in staat om door ons spreken onze omstandigheden te veranderen. Wanneer wij spreken tegen onze omstandigheden, overtuigt van het feit dat Jezus gestorven is voor onze zonden, voor onze pijn, voor onze wonden, angst, verdriet en gevoelens van depressiviteit, voor onze eenzaamheid, afwijzing en teleurstelling, en niet twijfelen aan de werkelijkheid van Jezus’ overwinning en dat Hij alles heeft volbracht, dan veranderen onze omstandigheden. Onze woorden van geloof hebben kracht om bergen te verplaatsen! (Matt. 17:20). Die kracht ligt niet in ons, maar in ons vaste geloof, in de zekerheid dat Jezus alles heeft overwonnen en dat Hij groter is dan onze omstandigheden.

Laat je je meeslepen door je omstandigheden en accepteer je die klakkeloos en uitzichtloos, of weet je dat je kunt stoppen met klagen en weeklagen en kunt spreken tegen je omstandigheden, met kracht! Vertel God niet hoe groot je bergen zijn, maar vertel je bergen hoe groot God is.

Het lijkt zo gemakkelijk door mij opgeschreven. Omstandigheden kunnen vreselijk moeilijk zijn, pijn kan bijna niet te dragen te zijn. Maar midden in die pijn, dat verdriet, de ziekte en omstandigheden staat een gestorven en opgestane Jezus. Ik geloof dat wat God zegt over zichzelf waar is. Ik geloof dat wat Jezus voor mij heeft gedaan een feit is waaraan ik niet hoef te twijfelen en zelf niets hoef toe te voegen. Ik kies voor Gods almacht en al Zijn beloften i.p.v. twijfel die mij afhoudt van mijn bestemming en mijn vreugde. Ik kies voor de zegen en de overwinning. Waar kies jij voor?