Een nieuwe dag

Week 87, donderdag

Psalm 3, Morgenlied
‘1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 9 Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela’

Psalm 5:1-4 , Morgenlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel. 2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. 3 Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.4 ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’.

Romeinen 13:11-14 (NVB)
‘ U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt’.

JE RICHTEN OP WIE GOD IS

Gisteren schreef ik dat het heel belangrijk is dat jij accepteert dat je bent zoals God je gemaakt heeft en dat je daarnaar leeft. Niet naar wat anderen zeggen of anderen van je verwachten, maar dat je gaat leren ‘af te stemmen’ met God en of de activiteiten, je gedachten, en houding wel bij jou passen. Dat is belangrijk. Want als je doet, denkt of voelt wat niet bij jou past of hoort dan ga je ten onder.

Even terzijde – dat houdt dus ook heel duidelijk in dat je niet spontaan in ieder ‘gat’ moet springen dat is ontstaan in bv kerk, school, vereniging of familie. Dat je soms kort even bijspringt is wat anders, maar doe waarvoor God jou heeft gemaakt. Wees de mens die je bedoelt bent. Daarvoor heb je God dus nodig. Daarvoor heb je heel hard nodig dat je in contact met Hem bent en blijft. Daarvoor heb je het nodig dat je je richt op in eerste plaats wie God is.

In psalm 3 zegt David:’ 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog’.

God als schild en God als eer. En God die jouw hoofd ‘opheft’.

Wij als mensen zijn zo geneigd om ons te richten op de mensen, op wat zij zeggen of verwachten. We zijn zo vaak gericht op wat we hebben of op wat we doen. Daarin ligt onze identiteit, maar ook onze bescherming! Daarmee kunnen we schermen naar anderen en onszelf voor de gek houden. We houden ons voor dat we ‘zo gek nog niet zijn’ omdat we………….. en vul maar in wat je hebt of wat je doet. Daarmee houdt je je vaardigheden en dat wat je hebt als een schild voor je en om je heen om je te beschermen tegen de tegenstanders.

Het is zo menselijk om dat te doen. We willen immers pijn voorkomen. We willen geen ruimte geven aan de vijand: aan angst, aan afwijzing, teleurstelling of leugens. Dus heffen we onze menselijke schilden op om ons te beschermen. Maar wat kunnen die eigen gemaakte schilden zwaar zijn. Ze zijn zo zwaar geworden omdat we zoveel nodig hebben om de pijn buiten te sluiten maar ook om de pijn van binnen niet te voelen.

Wat is het dan krachtig wat David zegt in het morgengebed, aan het begin van de dag dus: ‘Heer, u bent een schild voor mij’. Niet het feit dat hij koning is, niet het feit dat hij macht heeft, rijk is of een heel leger heeft, is zijn bescherming, maar het is God zelf die het schild voor hem is dat hem beschermt tegen zijn vijanden en de pijn opvangt die hij van binnen voelt.

Hoe gaaf is dat? David leert ons dat wat we wel weten, maar zo moeilijk vinden, om toe te passen: zoek je bescherming, eer en geluk niet bij dingen of mensen, maar richt je op God en ontvang van Hem eer, geluk en bescherming. Moet je mensen dan maar ‘afschrijven’ of links laten liggen? Nee natuurlijk niet. Je moet ze liefhebben. Liefhebben met de liefde van God, ze zegenen en dienen met de dienstbaarheid van Jezus. En dat is soms moeilijk en ingewikkeld. Vandaar dat David zijn eer, zijn recht en zijn bescherming eerst zoekt bij God! Als eerste in de morgen is dat wat David doet: zich richten op God omdat hij weet dat hij fundament en die basis nodig heeft. Zonder dat fundament zou hij omgaan door de tegenstand.

In het Bijbelboek Zacharia staan twee mooie teksten die zo treffend zeggen hoe het is wanneer God jou beschermt. In Zacharia 2 vers 4 en 5 staat: ‘Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn’.

Dit is wat David weet: God wil als een muur van vuur rondom mijn hart zijn en daarbinnen woont Hij zelf. Hij beschermt mij tegen de vijanden die mij bestormen, en van binnen brengt Hij genezing, rust en vreugde.

En dan daarbij ook Zacharia 4 vers 6b: ‘Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten’.

God zelf, de Geest van Jezus in jou is sterker dan welk geweld, welk leger of welke aanval dan ook. Ook al lijkt het alsof je overspoeld wordt door ellende, niet de wapens van de wereld beschermen jou of geven uitkomst, maar God alleen. Ken Hem in al je wegen en weet dat Hij mét jou is en voor jou strijdt. Maak aanspraak op God!

Gisteren schreef ik dat het heel belangrijk is dat jij accepteert dat je bent zoals God je gemaakt heeft en dat je daarnaar leeft. Niet naar wat anderen zeggen of anderen van je verwachten, maar dat je gaat leren ‘af te stemmen’ met God en of de activiteiten, je gedachten, en houding wel bij jou passen. Dat is belangrijk. Want als je doet, denkt of voelt wat niet bij jou past of hoort dan ga je ten onder.

Even terzijde – dat houdt dus ook heel duidelijk in dat je niet spontaan in ieder ‘gat’ moet springen dat is ontstaan in bv kerk, school, vereniging of familie. Dat je soms kort even bijspringt is wat anders, maar doe waarvoor God jou heeft gemaakt. Wees de mens die je bedoelt bent. Daarvoor heb je God dus nodig. Daarvoor heb je heel hard nodig dat je in contact met Hem bent en blijft. Daarvoor heb je het nodig dat je je richt op in eerste plaats wie God is.

In psalm 3 zegt David:’ 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog’.

God als schild en God als eer. En God die jouw hoofd ‘opheft’.

Wij als mensen zijn zo geneigd om ons te richten op de mensen, op wat zij zeggen of verwachten. We zijn zo vaak gericht op wat we hebben of op wat we doen. Daarin ligt onze identiteit, maar ook onze bescherming! Daarmee kunnen we schermen naar anderen en onszelf voor de gek houden. We houden ons voor dat we ‘zo gek nog niet zijn’ omdat we………….. en vul maar in wat je hebt of wat je doet. Daarmee houdt je je vaardigheden en dat wat je hebt als een schild voor je en om je heen om je te beschermen tegen de tegenstanders.

Het is zo menselijk om dat te doen. We willen immers pijn voorkomen. We willen geen ruimte geven aan de vijand: aan angst, aan afwijzing, teleurstelling of leugens. Dus heffen we onze menselijke schilden op om ons te beschermen. Maar wat kunnen die eigen gemaakte schilden zwaar zijn. Ze zijn zo zwaar geworden omdat we zoveel nodig hebben om de pijn buiten te sluiten maar ook om de pijn van binnen niet te voelen.

Wat is het dan krachtig wat David zegt in het morgengebed, aan het begin van de dag dus: ‘Heer, u bent een schild voor mij’. Niet het feit dat hij koning is, niet het feit dat hij macht heeft, rijk is of een heel leger heeft, is zijn bescherming, maar het is God zelf die het schild voor hem is dat hem beschermt tegen zijn vijanden en de pijn opvangt die hij van binnen voelt.

Hoe gaaf is dat? David leert ons dat wat we wel weten, maar zo moeilijk vinden, om toe te passen: zoek je bescherming, eer en geluk niet bij dingen of mensen, maar richt je op God en ontvang van Hem eer, geluk en bescherming. Moet je mensen dan maar ‘afschrijven’ of links laten liggen? Nee natuurlijk niet. Je moet ze liefhebben. Liefhebben met de liefde van God, ze zegenen en dienen met de dienstbaarheid van Jezus. En dat is soms moeilijk en ingewikkeld. Vandaar dat David zijn eer, zijn recht en zijn bescherming eerst zoekt bij God! Als eerste in de morgen is dat wat David doet: zich richten op God omdat hij weet dat hij fundament en die basis nodig heeft. Zonder dat fundament zou hij omgaan door de tegenstand.

In het Bijbelboek Zacharia staan twee mooie teksten die zo treffend zeggen hoe het is wanneer God jou beschermt. In Zacharia 2 vers 4 en 5 staat: ‘Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn’.

Dit is wat David weet: God wil als een muur van vuur rondom mijn hart zijn en daarbinnen woont Hij zelf. Hij beschermt mij tegen de vijanden die mij bestormen, en van binnen brengt Hij genezing, rust en vreugde.

En dan daarbij ook Zacharia 4 vers 6b: ‘Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten’.

God zelf, de Geest van Jezus in jou is sterker dan welk geweld, welk leger of welke aanval dan ook. Ook al lijkt het alsof je overspoeld wordt door ellende, niet de wapens van de wereld beschermen jou of geven uitkomst, maar God alleen. Ken Hem in al je wegen en weet dat Hij mét jou is en voor jou strijdt. Maak aanspraak op God!

Opwekking 611 ‘Niet door kracht’