Een nieuwe dag

Week 87, woensdag

Psalm 3, Morgenlied
‘1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 9 Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela’

Psalm 5:1-4 , Morgenlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel. 2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. 3 Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.4 ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’.

Romeinen 13:11-14 (NVB)
‘ U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt’.

SOMS LIJKT ER ALLEEN MAAR TEGENSTAND

Tegenstand zie ik als dat wat ons kan belemmeren om te komen waar we naar op weg zijn. En soms kan het lijken alsof we op allerlei manieren en voortdurend worden tegengehouden om ons doel te bereiken.

Ik ben me er van bewust dat de één tegenstand anders ervaart dan de ander. Als ik lees wat David schrijft over tegenstand dan klinkt daar een actief dwarsbomen in door van anderen. De tegenstanders stellen zich tegen hem op, zo zegt David. De tegenstanders hebben in dit geval maar één doel: David staande te houden zodat Absolom hem ‘te pakken kan nemen’. David zocht naar zijn vrijheid en de tegenstanders wilden hem daarvan beroven.

Ervaar jij tegenstand in je leven? En hoe zou je tegenstand dan definiëren? Heeft dat te maken met het bewaken van je grenzen. Of zijn dat zaken of mensen die voortdurend jouw aandacht en energie roven zodat je niet kunt doen wat je je voorgenomen had? Ervaar je tegenstand door ziekte, tegenslag door mensen of zaken die jou ervan weerhouden om je doel te bereiken?

Ik weet nog toen onze kinderen klein waren dat ik kon verlangen naar eens een paar ‘gewone’ weken. Zonder gekkigheid. Zonder dat er een kind ziek was, er van alles tussendoor moest, diplomazwemmen, leesmoeder zijn, gesprekken op school, collecteren, onverwachts op kinderen passen en ga zo maar door. Gewoon eens een week ‘gewoon’ zodat ik op adem kon komen.

En ondertussen moest ik natuurlijk ook wel mijn aandeel hebben in het werk voor de kerk, de familie en vrienden ‘bijhouden’, en niet te vergeten het huishouden. En dan had ik er nog voor gekozen om niet buitenshuis te werken. Maar wat was ik versleten! Ik was ook vaak absoluut kwijt wat mijn doel was. Het was meestal gewoon van schoolvakantie naar schoolvakantie leven. Dat was zo ongeveer het doel waar ik naar op weg was. Herkenbaar?

Dát heb ik niet zozeer als tegenstand ervaren. Wel denk ik het feit dat er zo weinig begrip was voor het zware werk van moeder zijn – van in ieder geval moeder zijn van jonge kinderen. Dat je moe was van alle verwachtingen. Er komt zo ontzettend veel op je bordje. En dan moet je ook nog van alles voor kerk en samenleving.

Tegenstand kan dus heel vaak zitten, wat mij betreft, in opvattingen en meningen van anderen. In verwachtingen van anderen, in oordelen en in vergelijken. In onbegrip. In niet het luisteren of je niet gezien of gehoord voelen. Of je niet serieus genomen voelen als je eens je hart uitstort. Makkelijke antwoorden of opmerkingen die je nog meer doen twijfelen of je het allemaal wel goed doet en of het normaal is dat je zo moe bent. Tegenstanders putten je uit en maken je doodmoe. Met nog maar één verlangen soms en dat is dat je het bijltje er bij neer wil gooien.

Ik heb het nu over moederschap. Maar ik realiseer mij dat mensen die een fulltime baan hebben, een heel verantwoordelijke baan, kostwinner zijn, een belangrijke functie bekleden of op de toppen van hun tenen moeten lopen net zo goed veel tegenstand ervaren. Maar is dat dan niet op hetzelfde niveau? Het niveau van niet erkend, niet gezien, niet gehoord of gewaardeerd worden? Altijd maar je best moeten doen om geen negatieve kritiek te krijgen, om geen negatieve beoordeling te ontvangen tijdens je jaarlijkse gesprek met je manager, om er bij te horen en om mensen niet teleur te stellen.

Tegenstand. Het zit zo vaak in onszelf. Tegenstand zijn dikwijls gedachten en gevoelens die we zelf vasthouden of zelfs voeden soms. Tegenstand die voortkomt omdat we ons doel voorbijschieten. Omdat we ons laten meeslepen door verwachtingen van anderen. Door keuzes van anderen. Door het meetlint en het beeld van anderen waaraan wij moeten voldoen.

God wil dat jij voldoet aan het beeld dat Hij van jou heeft. Hij stelt jou de vraag of jij wel de dingen doet die bij jou horen. Die passen bij het beeld dat Hij van jou heeft. Hoeveel tegenstand zou er verdwijnen wanneer jij besluit te zijn die God zegt dat je bent? Hoeveel tegenstand verdwijnt er wanneer jij besluit om in de eerste plaats te luisteren naar wat God van jou vraagt.

En Hij vraagt jou de mens te zijn, met al je beperkingen die jij bent. Te doen wat bij jou past. De grenzen te trekken die bij jou passen.

Wanneer je het gevoel hebt voortdurend tegengewerkt te worden doe dan als David in psalm 5: ‘’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’.

Zie uit naar God en luister naar Hem. Hij weet precies wat er bij jou past.

Opwekking 488, ‘Heer, ik kom tot U/de kracht van Uw liefde’