Een goede dag!

Vandaag is het goede vrijdag. Een rare benaming eigenlijk voor een dag van lijden, sterven en verdriet. Hoe kun je zo iets nu “goed” noemen?

Lijden en sterven zijn niet goed. Lijden en sterven horen bij dit leven – niemand ontkomt aan verdriet – maar het is niet goed. En toch noemen we deze dag van lijden en sterven een “goede” dag.

We gedenken met goede vrijdag dat Jezus stierf aan het kruis. We gedenken dat het voor Jezus geen goede dag was. Het was de dag waarop Hij volledig verlaten werd door God, Zijn Vader. Eenzaamheid, verlatenheid en pijn kwamen toen op een hoogtepunt.

Jezus’ verlatenheid zorgde ervoor dat wij nooit meer verlaten hoeven te zijn. Jezus’ dood maakte het goed tussen God en ons. Jezus’ dood verzoende ons met God doordat Hij onze schuld droeg.

Deze woorden zijn niet nieuw. Veel christenen zullen dit beamen en beschrijven als wordt gevraagd naar wat goede vrijdag en Pasen inhoudt.

Maar er is meer. Jezus zorgde met Zijn dood ook voor verzoening met onszelf. Ik wil je oproepen om op deze dag, deze goede vrijdag en/of de komende dagen een moment van stilte in te bouwen. En in die stilte je naar binnen te richten. Je eigen hart te onderzoeken. Stel je zelf de vraag “waarom is goede vrijdag voor mij persoonlijk goed. Wat zit er in mijn hart, in mijn leven waarvoor Christus is gestorven? Waarom moest Hij van God verlaten zijn, om mij?” Geen algemeenheden, en geen algemeen antwoord. Maar een onderzoek van je hart en je leven en een concreet weten waarom jij Jezus’ lijden nodig hebt.

Waarom was het voor jou nodig dat Jezus werd gegeseld, geslagen en doorboord, zoals dat staat in Jesaja 53. Waarvoor heb jij zodanige genezing nodig dat Hij gegeseld moest worden?

Door dat jezelf zo concreet af te vragen leer je ook jezelf met je eigen tekortkomingen kennen, en leer je daarmee Gods enorme liefde voor jou eveneens kennen. Want God zegt dat wanneer je gelooft en belijdt dat Jezus voor jouw tekortkomingen, pijn, ziekten en eenzaamheid is gestorven je nooit meer verlaten zult zijn. Dat er geen veroordeling meer zal zijn, maar liefde, rust en een vrede die alle verstand te boven gaat je deel zal zijn. Jezus is ook gestorven om jou heel te maken. Hij wil dat je je volledige identiteit in Hem vindt. Geen zelfveroordeling meer, geen twijfel, geen aanklachten meer over wie je bent of waarin je allemaal wel niet tekort schiet.

Jezus is gestorven voor jou, zodat jij heel kunt zijn. Zodat jij thuis kunt zijn bij de Vader en vrede kunt hebben met je zelf. Leef uit die zekerheid. Laat Jezus’ sterven en verlatenheid niet voor niets zijn geweest!.

Jezus zorgde er voor dat het voor ons een “goede” dag werd. De beste dag die je maar kunt wensen.

Doorpraten: bekijk de website of neem contact op met Elisabeth van Zijl elisabeth@atelieralterego.nl