De lessen van Wout

Week 71, maandag

Psalm 139:13-17
‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.’

Jesaja 43:1,4
‘Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.’

Jesaja 44:1,2
‘1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb.’

Mattheus 4:16,17
‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’

DE LESSEN VAN WOUT

Deze week wil ik het hebben over Wout. Wout de Nerflander. Wout is een personage uit een boekenserie geschreven door Max Lucado.

Waarschijnlijk staan ze bekend als kinderboeken. Maar wat er in staat is iets dat eigenlijk voor veel volwassenen ook nog zo heel erg belangrijk is. Wanneer je het verhaal voor de eerste keer leest lijkt het logisch wat Lucado schrijft. Zo overkwam het mij althans. Het was een ‘hoofdweten’. Toen ik het een jaar of twee later weer las raakte het mij als een mokerslag. Wat een waarheid!

Lucado gebuikt het houten mannetje Wout om ons te laten zien hoe wij zo vaak over onszelf denken en ons voelen. Hoe wij naar ons zelf kijken.

Het boek heet ‘Niemand is zoals jij’.

Ik heb het thema niet voor niets de ‘lessen van Wout genoemd’. Meervoud dus omdat ik naast dit boek, ook het boek ‘Had ik maar een groene neus’ wil gebruiken. Ook een boek over Wout.

Deze twee boeken zijn voor mij heel belangrijk geweest om te leren en tot diep in mijn hart te laten doordringen dat ik mag zijn zoals God mij gemaakt heeft. Niet iemand anders, maar ik, zoals ik bedoeld ben.
Dat als basispositie om uit te groeien tot de persoon zoals God uiteindelijk wil dat ik zal zijn.

Ik hoop dat we deze week met elkaar mogen leren wat het betekent dat God tegen je zegt: ‘Jij bent Mijn geliefde kind, het is goed zoals je bent. Je bent waardevol, prachtig, uniek en door Mij gewild.’

Dat betekent heel vaak dat we de stemmen uit de wereld het zwijgen moeten opleggen. Dat betekent ook dat we onze wil moeten gebruiken. De wil om te kiezen. De wil om te gaan naar de plek waar troost en bevestiging is. De wil om te luisteren naar je schepper.

Deze week gaan we nadenken over:
– Grijze stippen en gouden sterren.
– De kracht van woorden.
– Wie wil je zijn/Van wie wil je zijn?
– Ga jij de berg op?

Opwekking 599 ‘Nog voordat je bestond kende Hij je naam’