De lessen van Wout

Week 71, vrijdag

Psalm 139:13-17
‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.’

Jesaja 43:1,4
‘Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.’

Jesaja 44:1,2
‘1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb.’

Mattheus 4:16,17
‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’

GA JIJ DE BERG OP?

‘Ik wil zo graag als Lucia willen zijn’, dacht Wout.’ Ik wil niet dat andere mensen stickers op mij plakken’. Daarom vroeg hij aan de Nerflander zonder stickers hoe zij ervoor zorgde dat de stickers niet plakten. ‘Eigenlijk is het heel gemakkelijk’, zei Lucia. ‘Ik ga elke dag naar Eli. Eli de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats.’ ‘Waarom?’ ‘Dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op. Hij is in zijn werkplaats.’

Om bij Eli te kunnen komen moet Wout op weg. Zijn huis uit, het comfort achter zich laten en de smalle weg de heuvel op. Hij moet er dus moeite voor doen. Als we in het boek lezen dat hij eigenlijk liever niet meer naar buiten gaat omdat hij bang is voor de afwijzing van anderen dan vraagt dat dus wel iets van hem. Het is uiteindelijk zijn verlangen om los te komen van de stickers of stippen dat maakt dat hij zijn huis uitstapt en op weg gaat de heuvel op. Hij moet een klim maken.

Ik moet denken aan psalm 121: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

In de Bijbel lezen we vaak dat God spreekt vanaf een berg. En het is natuurlijk ook daarom dat Lucado Eli een werkplaats op een heuvel geeft. Het mooie van dit beeld is dat het duidelijk is we er vaak moeite voor moeten doen om naar God toe te gaan. We moeten weg uit ons comfort. Onze dagelijkse bezigheden loslaten en een stap zetten. Een stap richting God.

God is er en Hij wil niets liever dan ons ontmoeten. Hij woont niet langer meer op een berg, maar in ons hart, en toch kan dat voelen als een berg. Er kan een berg van ‘moeten’, van teleurstelling, van moeheid, boosheid of frustratie in je binnenste zijn waardoor je niet in staat bent God te vinden.

God is er, absoluut, maar Hij vraagt je wel tot Hem te naderen. Hij dringt zich niet op, Hij wacht rustig af totdat jij de heuvel op gaat en Hem opzoekt. Dat je bewust op weg gaat. Loslaat wat jou zo vasthoudt en besluit: ‘ik heb God nodig. Ik heb Zijn woorden nodig. Ik heb Zijn wijsheid en liefde nodig. En daarom ga ik naar Hem toe. Want Hij wacht op mij’.

Wanneer Wout bij Eli in de werkplaats is zegt Eli tegen hem: ‘Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen’. Eli had natuurlijk Wout in zijn huisje kunnen opzoeken. Hij kende Wout en zag zijn stippen. En toch zegt Eli dat hij hoopte dat Wout naar hem toe zou komen.

In Hebreeën 4:16 staat: ‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’

Door naar God toe te gaan geven we Hem de eer die Hem toekomt: Hij is God, die troont, die Koning is en hoogverheven. Door Hem God te laten zijn kan Hij tot ons naderen omdat we dan in de juiste verhouding tot Hem staan. Hij is onze Maker en wij Zijn schepselen. Wout gaat naar Eli, en Eli tilt hem op, zodat hij hem in de ogen kan kijken.

Zo eenvoudig is het. Ga naar God toe, Hij tilt je op en kijkt je in de ogen. Hij ziet je hart. Hij ziet je pijn en Hij alleen maakt het mogelijk dat de stippen en sterren niet langer kunnen plakken.

Wat je ervoor moet doen is iedere keer weer de berg op en bij Eli op de werkbank kruipen. Je stoort Hem nooit, Hij heeft alle tijd voor je. Hij vindt jou bijzonder en Hij weet wat je nodig hebt.

Jezus riep op het kruis naar zijn Vader de woorden: ‘Eli, Eli’. ‘Mijn God, mijn God’.

Eli is jouw God. Hij ziet jou persoonlijk. Hij heeft jou op het oog. Hij kent jou zoals niemand jou kent. Zijn ogen hebben jouw vormeloos begin gezien zegt psalm 139. Hij kent jou beter dan dat jij zelf kent.

Hij kent jou beter dan wie dan ook. En Hij zegt dat Hij van jou houdt. En dat Hij dat jou wil laten merken.

Eli zegt tegen Wout dat Wout maar iedere dag bij hem moet langskomen zodat Eli hem kan laten merken hoeveel hij van hem houdt.

De weg om los te komen van stickers en stippen is de berg op en bij Eli op de werkbank kruipen en Hem laten merken hoeveel Hij van je houdt. Zijn liefde heb je nodig om los te komen van wat andere mensen ook van je zeggen.

En dan heb jij de keuze.

‘Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij: volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond…….’

Wout kiest ervoor om te geloven wat Eli zegt. En op dat moment laat er een stip los.

Kies jij ervoor om te geloven wat God over jou zegt?

Wil je lichter leven? Ga naar Eli, praat met Hem. Geef Hem de ruimte om Zijn liefde aan jou te tonen en geloof hem. Neem de tijd om Zijn liefde en bevestiging te ontvangen. Hij zal je de weg wijzen en je Zijn raad geven. En echt, dat maakt alle verschil!

Volgende week meer lessen van Wout.

Opwekking 640, ‘Ik hef mijn ogen’