De kracht van ons denken, week VI, deel XXVIII

Week 56, donderdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XXVIII

Meer van God voelen en ervaren. God voelen in je hart. Dat was de vraag. Een prachtig verlangen. En net zo moeilijk als eenvoudig.

De afgelopen dagen en weken heb ik veel geschreven over wat wij zelf kunnen dóen. En dat is heel veel. Maar waar het op neer komt is ‘overgave’.

Overgave aan de wil van God. Niet wat jij wilt, maar wat God wil. En dus jouw wil in overeenstemming brengen met de wil van God.

En dan kunnen we heel hard zoeken naar wat de wil van God is natuurlijk. We kunnen heel hard Gods wil dóen. Maar het begint met een hartsgesteldheid. En dat is rust, ontspanning en zijn. Dat klinkt misschien wel lekker zweverig zo, maar het is wel wat God wil. Wat Hij wil is dat we in Zijn liefde blijven. Dat ons hart vol is van Hem. Dat ons hart gericht is op Hem. En niet op onszelf. En daarvoor heb je keihard je wil nodig en de Heilige Geest. Dat is dus 100% jij en 100% God.

Jezus confronteert ons met hoe ons hart er eigenlijk uit ziet: ‘Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;23 al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens’. Marcus 7:21-23

Onze overwegingen van onszelf, uit onszelf zijn kwaad, zegt Jezus. Ons hart is van zichzelf een ‘kwaad hart’. In een kwaad hart is geen ruimte voor vergeving, liefde, rust, vreugde, geduld en blijdschap. Een kwaad hart is een onrustig hart, trots en jaloers, het kan zelfs verbitterd zijn. En als er verbittering is dan is er hardheid. En op verharde grond kan niets groeien. Jezus zegt dat ons hart er in principe zo uit ziet! We worden geboren met een kwaad hart.
En dat werkt door. Eerder hebben we geleerd welke invloed ons hart heeft op ons hele systeem. Omdat het in directe verbinding staat met onze hersenen, ons emotionele brein, en daarmee met onze primaire en lichamelijke reacties. Een kwaad hart geeft kwaadheid door. En natuurlijk, daar leren we al vroeg mee om te gaan. We leren ons te beheersen, onze hersenen goed te gebruiken, te zwijgen, na te denken enz. enz. Maar wat is dat een strijd. Daarom zegt God hebben we een nieuw hart nodig: het hart van Jezus.

Dat beloofde Hij al in Ezechiel 36:26 ‘Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven’. En dat hebben we gekregen: het hart van Jezus en de geest van Jezus. Dat hebben we dus. Maar hoe we er mee omgaan is aan ons. En dat begint met acceptatie en overgave.

Het begint met te accepteren dat je vanuit jezelf het goede helemaal niet zoekt en dat maar gewoon te belijden. Hoe hard je ook je best doet, hoe hard je ook werkt en het goed doet, het komt voort uit een kwaad hart, uit een hart dat helemaal het goede niet wil doen. Het niet eens kán. Niet zoals God het van ons vraagt.

Romeinen 3 is daar helder over:
Alle mensen zijn zondaars. 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,
15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.
20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Heftige taal. Maar juist nu, zo direct voor Pasen, heerlijk nieuws. Jezus kwam om ons Zijn hart en Zijn Geest te geven. Door Hem zijn we nieuwe mensen! Als dit tot je gaat doordringen: dat jij echt niet in staat bent ook maar iets goeds uit jezelf te doen en het daarom ook maar niet meer uit jezelf gaat proberen, dán gaat je hart mee doen! Dan kun je zo verschrikkelijk blij worden, omdat je je realiseert hoe hard je Jezus nodig hebt.

Die kwaadheid van ons hart komt voort, ja uit zonde, maar bovenal doordat wij hunkerende mensen zijn. God heeft dat in ons gelegd. Wij hunkeren naar: vervulling, naar volheid, naar veiligheid, naar liefde, naar genegenheid, en vul maar in waar jij ten diepste naar hunkert.

En in dat hunkeren zondigen we. Want we zijn – zonder Jezus – ook zondaars. En zondige mensen beschadigen anderen.

Wij allen zijn dus: hunkerende mensen, beschadigde mensen en zondige mensen. Zo worden we geboren!

God vraagt jou omdat maar gewoon toe te geven. Dat je dus ten diepste daarom zo bezig bent met het vullen van jouw hunkerende hart. Zo zelf werkt aan veiligheid, geborgenheid, zekerheid, bevestiging, recht, eer, gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden en ga zo maar door.

God zegt: ‘stop daarmee. En laat je hunkerende hart vullen door Mij. Wees nou gewoon eens eerlijk tegenover jezelf en tegenover mij. Stop met zelf doen, stop met dat wat jij wilt zo hard na te streven en ontspan. Kom bij Mij. Laat je iedere dag vullen door Mijn liefde. Laat de Heilige Geest Zijn werk in jou doen. Want alleen dan vind je wat je nodig hebt’.

Relax! Jezus heeft alles volbracht. Geniet ervan, kom tot rust en geef Hem eer. Je hart gaat daar echt van zingen. En er zullen stromen van levend water uit je binnenste stromen.

Opwekking 614 ‘Zie hoe Jezus daar loopt’