De kracht van ons denken, week VI, deel XXVI

Week 56, dinsdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XXVI

Regelmatig spreek ik met mensen die zeggen ‘ik doe wat je zegt, wat je schrijft en ik geloof het allemaal, en toch voel ik nog steeds niets’.

Ons gevoel zegt niet alles. Het zegt iets over hoe we ons voelen, maar zegt niet altijd wat over de waarheid. Maar als je gelooft dat de Bijbel waar is, als je gelooft wie God is, dan is het ook logisch dat dat daalt in je hart. Want je hart is de plek van waaruit je identiteit groeit en je bestaan vorm krijgt. Dus is het heel belangrijk dat je vanuit daar leeft.

Dat voelen heeft alles met de Heilige Geest te maken én met je beeld van God en Jezus. De Heilige Geest wordt in de Bijbel o.a. op 5 manieren aangeduid als: water, wind, vuur, olie en wijn. Dat zijn dus ‘zaken’, terwijl de Heilige Geest ook een persoon is. Zoals licht licht is, kan er ook veel licht zijn of weinig licht. De zon schijnt altijd, maar soms zien we er niet veel van. De Heilige Geest woont in je. Hij is er gewoon. Hij is er als een persoon, die voelt, denkt en leidt. Van een persoon kun je niet meer of minder hebben, die is gewoon aanwezig. Maar de Heilige Geest als kracht kan absoluut meer of minder aanwezig zijn. En ik denk dat hoe meer ruimte er is voor de Heilige Geest, hoe meer er van Zijn kracht is, hoe meer je voelt. Eigenlijk wel logisch toch? Straks daarover meer.

Het tweede punt is hoe je kijkt naar God, naar Jezus. Als Paulus schrijft dat we onze blik op Jezus gericht moeten houden, dan kan dat best lastig zijn. Want wat zie je, of wat wil je zien! Een heel mooie Bijbeltekst vind ik persoonlijk psalm 34:9a: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is’. Proeven is je zintuigen gebruiken, je neus, je oren, je ogen, je lippen en je concentreren op wat je ervaart. En dan zegt de psalmdichter daar ook bij ‘zie dat de Here goed is’. Eerst proef je en dan zie je het. Proef wie God is, gebruik daar al je zintuigen voor en trek de conclusie; ik zie dat U goed bent! En als je dat in alle oprechtheid doet, dan ga je vanzelf glimlachen. Oswald Chambers zegt het heel mooi: ‘Als wij kinderen van God zijn, bezitten we in de natuur een geweldige schat. In elke wind die waait, in elke dag en nacht van het jaar, in elk teken van de lucht, in elk bloeien en verwelken op de aarde komt God werkelijk tot ons, als wij maar ons verflauwde voorstellingsvermogen willen gebruiken om het te zien. De toets van onze geestelijke concentratie ligt in het beheersen van onze geest en onze gedachten. Heb jij je geest op een afgod gericht? Ben jij zelf die afgod? Je werk? Je opvatting over wat een werker in Gods Koninkrijk zijn moet? Misschien je ervaring van verlossing en heiliging? Zo ja, dan is je voorstellingsvermogen ten aanzien van God verflauwd. Je zult krachteloos zijn wanneer je in moeilijkheden raakt; je zult in de duisternis moeten blijven. Als je voorstellingsvermogen verflauwd is, zie dan niet terug op je eigen geloofservaring; je hebt God zelf nodig. Treed uit jezelf en keer je afgoden de rug toe, keer de rug toe aan alles wat je voorstellingsvermogen heeft doen verflauwen. Schud jezelf wakker en richt je voorstellingsvermogen welbewust op God. Voorstellingsvermogen is de macht die God een heilige geeft om uit zichzelf te treden en zich in relaties te begeven waarin hij nooit geweest is’.

Hoe jij God ziet, Hem belijdt en van Hem geniet is heel belangrijk, want dat leeft er in je hart. Smelt jij als je een lammetje ziet, een pasgeboren baby, een prachtig boeket, of wat dan ook. Dank God en schenk Hem je glimlach. Dat is proeven, genieten en zien. Geniet van God! Genieten doe je met je hart. Ga het maar gewoon oefenen. En ontdek hoe heerlijk God is.

Terug naar de Heilige Geest. Gisteren schreef ik al dat we de Heilige Geest wel moeten ‘inschakelen’. Hij is er wacht er op tot jij Hem de ruimte geeft.
De Bijbel zegt dat we gedoopt zijn ín de Heilige Geest. Helemaal doordrongen van de Geest, vol van de Geest: ‘Johannes doopte in water, maar binnenkort worden jullie gedoopt in de heilige Geest’ Handelingen 1:5. Je bent ondergedompeld in kracht.

De Heilige Geest kan dus als een klein stroompje in je zijn, een vlammetje of een klein nachtlampje. Terwijl er zoveel kracht in je is. Waar verlang je naar? Wil je meer van God voelen, dan is het zaak dat je de Heilige Geest in jou laat zijn als een orkaan, een laaiend vuur en een groot licht. Maar verlang je dat ook? Want dat is natuurlijk ook eng. Want dan heb jij niet meer de controle, maar de Heilige Geest.

Willem J. Ouweneel heeft een mooi en praktisch boekje geschreven over de Heilige Geest ‘Hoe wordt ik vervuld met de Heilige Geest’. Hij schrijft daarin o.a. dat je zelf een keuze maakt. Wíl je wel echt helemaal vervuld zijn? Hij schrijft: ‘Ik wil niet denigrerend over je christenleven tot nu toe spreken, maar het is misschien toch een beetje alsof je een 40-km-autootje gewend bent en nu ineens op de Formule-1-racebaan belandt. Als je vervuld wordt met de Geest, is het automatische gevolg dat je gaat zingen, jubelen, loven en danken. Ik leg daar grote nadruk op, omdat de vervulling met de Geest nooit een doel op zichzelf mag zijn. De Heilige Geest is niet op aarde gekomen om primair de aandacht op Zichzelf te vestigen, maar om Christus te verheerlijken. (Joh. 16:14) Door de Geest dienen wij God. Dit is een boek over de Heilige Geest, maar het doel van het boek is niet een soort charismatische eenzijdige nadruk op de Geest, maar de verheerlijking, de jubelende aanbidding van God, van Christus. Jubelen betekent niet simpelweg woorden van lofprijzing en dankzegging uitspreken. Je kunt God niet jubelen op vlakke toon. Écht prijzen en jubelen gebeurt altijd in een zekere mate van geestvervoering (extase, enthousiasme). Extase betekent letterlijk ‘buiten jezelf’ zijn, je geest is in ‘vervoering’, waarbij je in vreugde of ontroering helemaal op God gericht bent’.

Ik haal deze tekst uit zijn boekje aan omdat dit wat mij betreft toch wel heel veel met je hart en je gevoel te maken heeft. God ervaren heeft denk ik heel veel te maken, zo niet alles met niet langer op jezelf gericht te zijn, over hoe jij je voelt of wat jij ervaart, maar volledig op God gericht zijn. Uiteindelijk draait daar ons leven om: de verheerlijking en jubelende aanbidding van God en van Christus. Door de Heilige Geest.

Verlang jij naar jubelen, loven, extase, vreugde en ontroering? Richt je dan niet op jezelf en wat jij voelt, wil voelen of ervaren, maar richt je op God. En laat je daarbij helpen door de kracht die in jou is.

Zoals Paulus zegt: ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft….

Opwekking 037, ‘Ik vermag alle dingen’