De kracht van ons denken, week V, deel XXIV

Week 55, vrijdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XXIV

Vandaag neem ik het beeld van de kas, dat staat voor ons lichaam, er nog eens bij. Vorige week donderdag schreef ik daar kort iets over:
– Zie je lichaam als een ‘kas’. Een kas bestaat uit glas, bovenkant en zijkant. Daardoor kan licht komen. Maar dan moet dat glas wel licht doorlaten. ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’. Kol. 1:13 Wat laat je toe en wat doe je met je lichaam? Leef als iemand die is overgezet in het Koninkrijk van Liefde. Want dat ben je!

De kas is zo ontworpen dat het mogelijk wordt om dat wat binnen in die kas staat, geplant wordt, optimaal kan groeien. Dat is het ontwerp. Maar hoe de eigenaar van die kas er mee omgaat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want als de kas niet gebruikt wordt waarvoor het ontworpen is dan kun je ook niet verwachten dat het dát oplevert waarvoor het ontworpen is: groei, bloei en vruchten van de stekjes die er gepoot zijn. En heel belangrijk, de kas is de buitenkant. Het gaat uiteindelijk om wat er aan de binnenkant van die kas gebeurt. Maar als de kas niet goed onderhouden wordt biedt het op termijn ook geen gelegenheid meer voor wat er in de kas staat om tot groei en bloei te komen.

De kas op zich bestaat uit glas. En glas moet aan beide kanten schoon zijn, anders kan het geen licht doorlaten. Je ziet wel eens dat er kalk zit aan de binnen of buitenkant: op de een of andere manier vond de tuinder dat moest er iets gebeuren met dat glas zodat de situatie voor de planten verbeterd kon worden.

Glas is mooi, maar ook kwetsbaar materiaal. Er kunnen prachtige dingen van worden gemaakt. Het is – ondanks dat het kwetsbaar is – ook heel krachtig. Het laat licht door, je kunt er zelfs vuur mee maken, en het wordt gebruikt voor allerlei gebruiksvoorwerpen.

Ons lichaam is als de kas. Het is het ‘omhulsel’ voor dat wat er aan de binnenkant gebeurt. Hoe je met je lichaam omgaat is van buitengewoon belang voor het groeiproces van dat wat er in is geplant. Psalm 1 zegt dat we zijn als ‘een boom’. Een boom die vrucht draagt. Dat is dus de bedoeling van de kas: dat het vrucht oplevert.

De ‘Tuinder’, of zoals de Bijbel zegt, ‘de Landman’, heeft jou ergens geplaatst. Hij heeft jou een plek gegeven in Zijn tuin. En daar waar jij geplaatst bent is de plek waar jij je vrucht mag laten groeien en afgeven en daarmee tot zegen kan zijn.

Maar wil er groei en vrucht komen dan is het dus van belang dat er zorgvuldig met die kas wordt omgegaan. En daar wordt het even wat ingewikkeld, want jij bent én kas, en de onderhoudsman/vrouw/ opzichter van de kas. Jij bent in eerste instantie dus de opzichter.

Dat betekent dat je én een grote verantwoordelijkheid hebt, maar ook een grote vrijheid. De Tuinder laat jou vrij. Maar niet in Zijn opdracht om vrucht te dragen en Hem daarmee te eren.

We gaan eerst naar de binnenkant van de kas. In de kas wordt alles zo geregeld dat de condities optimaal zijn voor het groeiproces. De aarde wordt vochtig gehouden en er wordt mest toegevoegd. Het is er warm en licht. En de onderhoudsman steekt stokken of draden waarlangs stekjes kunnen groeien. Hij verpoot en snoeit, knipt weg wat nodig is om beter tot groei en vruchtdragen te komen.

De grond is erg belangrijk, want daarin moet de plant geworteld zijn. Het is al eerder geschreven: de grond is je hart. Vandaar uit groeit alles. Zorg voor je hart, voor de grond, is dus buitengewoon belangrijk! Kan er überhaupt wel iets groeien? Het is aan de opzichter de opdracht om daarvoor te zorgen, en dat doet hij/zij in nauw overleg met de Tuinder: ‘wat ligt hier nog verstopt dat de grond onvruchtbaar maakt, wat moet er uit, wat moet erin, vertelt U mij het maar. Het gaat U zeer aan het hart wat hier gebeurt’. De Tuinder houdt er van wanneer de opzichter veel contact met Hem heeft. Het is immers Zijn project, Hij volgt met veel belangstelling wat er daarbinnen gebeurt. Hij geniet ervan. Al Zijn creativiteit ligt in de stekjes in de kas. En Hij weet welke prachtige vruchten er gaan komen!

De Tuinder heeft de opzichter instrumenten gegeven. De opzichter heeft in principe alles gekregen wat nodig is voor het groeiproces. En heeft hij het niet, of weet hij het even niet, dan is er de vereniging van opzichters om advies te vragen. Die bovendien veel vakliteratuur en specialisten heeft. Handig om daarbij aangesloten te zijn! Je kunt immers lang niet álles zelf weten.

Maar, en dat is heel belangrijk, de Tuinder heeft de opzichter de instrumenten gegeven, maar die moeten wél gehanteerd worden én aangesloten zijn op het netwerk om te kunnen werken. Hij zal de elektriciteit moeten gebruiken die aanwezig is in de kas. Doet hij alles zelf en handmatig dan raakt hij uitgeput. Dan is hij alleen maar zo druk bezig met het zelf doen en hard werken aan de omstandigheden dat hij ondertussen geen tijd heeft voor de plantjes zelf! En zo kan er zomaar veel potentieel verdorren en verslappen en is er van vruchtdragen geen sprake.

Het grote kenmerk van een kas is dat het er van binnen licht is! Ondanks de omstandigheden, welk seizoen ook, vanbinnen is het licht anders kan er niets groeien. Het is een eigen wereld in de grote wereld. In de grote wereld kan het koud, akelig, nat, stormachtig of prachtig, droog, zonnig en fris zijn, maar dat is in principe niet van invloed op de situatie in de kas. Behalve natuurlijk als de opzichter niet oplet: als het te warm wordt zal hij toch iets moeten bijstellen, is het te donker buiten, dan moet hij meer licht toevoegen. Hij moet dus alert blijven. Voortdurend moeten controleren hoe de situatie in de kas is, in gesprek moeten blijven met de Tuinder en bijstellen wat er bijgesteld moet worden.

Zo hoeven de omstandigheden buiten niet of nauwelijks van invloed te zijn. Mits de opzichter goed zorgdraagt voor én de kas zelf (onderhoud etc.), de systemen en instrumenten die nodig zijn, de elektriciteit niet laat uitvallen én liefde heeft voor dat wat er geplant is.

Tot zover. Volgende week vervolg. Ook komt volgende week nog meer de praktische invulling aan de orden. Misschien wel de laatste week in deze serie.

Psalmen voor nu, psalm 1
https://www.youtube.com/watch?v=gpkwsD-TYAA