De kracht van ons denken, week V, deel XXI

Week 55, dinsdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XXI

God alleen is Heer en Hij regeert! Waar en wanneer regeert Hij? Gisteren schreef ik hoe God wil regeren in ons denken. Hoe we zelf kunnen besluiten met onze wil dat we er voor kiezen God vóór alles te plaatsen.

Maar dat is soms verschrikkelijk moeilijk! Want onze pijn kan ons volledig in beslag nemen. En die pijn zit in ons hart! Daar landt alles zoals we ook later zullen zien. Ons hart is dus belangrijk. Want ons hart is de bron van ons leven, zegt de Bijbel. Spreuken 23:4. Als we naar het beeld gaan van vorige week donderdag, dan wordt zichtbaar hoe belangrijk het is wat daarin ligt en vooral wat daar nog in ligt wat ons belemmert te groeien in onze identiteit. En die identiteit heeft alles te maken met vrijheid. Vrij van pijn, schuld, angst en schaamte. Vrij van veroordeling en vrij van slavernij. Wanneer onze identiteit is geworteld in de liefde van Christus is er geen veroordeling meer en zijn wij niet langer slaven. Niet langer slaaf van de macht van de zonde.

En wie verlangt er niet naar vrijheid? Kunnen dansen en zingen als vrije mensenkinderen? Zonder schaamte kunnen juichen van vreugde omdat God je God is, Jezus je Heer en Heiland is en niets je van Hem en Zijn liefde kan scheiden. Romeinen 8:35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Stel jezelf eens de vraag wat maakt dat jij niet kunt jubelen, juichen en dansen voor God. Wat maakt dat jij niet onbeschaamd je armen in de lucht kunt steken en God aanbidden als jouw Heer? Wat scheidt jou van de liefde van God?

Is dat wat er staat geschreven op ‘de tafel van je hart’? Datgene dat zo pijnlijk is dat je niet vrij bent? Spreuken 3 vers 3 en 4 zegt: ‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen’.

De tafel van je hart. Een bijzonder woord. God gaf Zijn geboden aan Mozes om ze te schrijven op stenen tafelen. Ze moesten erin ‘gebikt’ worden. Zodat ze niet zomaar uitgeveegd konden worden. God wil dat Zijn woorden van trouw en liefde ‘gebikt’ staan in je hart zodat ze er niet af geveegd kunnen worden.

Maar hoe vaak staan er niet woorden van afwijzing gebikt op ons hart. De Bijbel zegt in Psalm 45:2 ‘mijn tong is een pen van een vaardige schrijver’. Met de tong wordt er heel gemakkelijk van alles geschreven op ons hart. En dat belemmert zo vaak dat Gods woorden van liefde en trouw er niet kunnen staan!

Hoe kun je trouw zijn en vol liefde als de bron van je leven – je hart – vol is van woorden van afwijzing en pijn. Woorden die zo gemakkelijk worden gesproken en daarmee geschreven is op en in ons hart. Nog een tekst uit Spreuken. Spreuken 18:20,21 ‘Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.
Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten’.

Dood en leven zijn in de macht van de tong! Met ons spreken ‘zaaien’ we dood of leven. Als je hart vol staat geschreven met afwijzing, minachting en kleinering is het ook wel duidelijk hoe de bron van jouw leven eruit ziet: vol pijn. En pijn is geen vruchtbare grond om iets te laten groeien. Psalm 40 zegt: ‘Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. 4 Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God’.

Een hart vol pijn, veroorzaakt door woorden en daden van negativiteit is als een kuil vol kolkend water en modderig slijm. En iedereen begrijpt dat daar onmogelijk een rank kan groeien die vrucht draagt. Maar prijs God! Hij trekt jou uit de modderpoel en zet je voeten op een rots. Laat ik het anders formuleren: Hij wil de woorden van negativiteit uit jouw hart en de herinneringen aan alle kwaad dat jou is aangedaan van jou overnemen om ze ver weg te werpen.

Het is daarom zo belangrijk om woorden te geven aan de pijn die je voelt. Aan de pijn die je met je meedraagt. Zodat God ze kan uitwissen en Zijn woorden van trouw en liefde er op kan bikken. Maar dat is moeilijk en eng. Want je moet die pijn en het verdriet weer even voelen en toestaan. De herinnering komt weer boven.

Maar gelukkig wil God dat samen met jou doen. Je springt niet in een afgrond wanneer je de pijn toelaat. Wanneer je in Jezus bent, in Zijn liefde ga je er niet alleen door en ben je veilig. Veilig in Hem. En weet je wat zo mooi is: wanneer jij door die pijn gaat mag jij weten dat God diezelfde pijn op dat moment ervaart. In Jesaja 64:9 staat ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd’. God ervaart wat jij ervaart! Niemand kan voelen en ervaren wat jij ervaar of voelt. Behalve God.

Wil jij als een waarlijk vrij mens leven. Kunnen juichen en jubelen voor God om Wie Hij is? Geef Hem dan je hart. Hij kent jouw hart en het is Hem zo kostbaar omdat het van jou is. En jij bent Zijn geliefde kind. Bij Hem kun je eerlijk zijn. Hij wacht op je en vraagt je Hem jouw hart met alle pijn te geven zodat Hij al die pijnlijke woorden kan wegvegen en jij Zijn woorden van trouw en liefde kan laten etsen in jouw hart.

En dan? Dan gaan er bijzondere dingen gebeuren. Reken daar maar op. Zie er maar naar uit. Want God heeft een plan met jou. Niemand leeft zomaar. Ieder leven is voor God kostbaar omdat je van Hem bent! Mag Hij Heer zijn in jouw leven? Wees dan niet bang om schoon schip je maken, om je hart te ‘verlossen’ van alle pijn en afwijzing, want dat is eerst nodig. Hij strijdt voor jou! Hij gaat voor jou uit!

Opwekking 760 ‘Wie vrees ik nog?’