De kracht van ons denken, week III, deel XII

Week 53, woensdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XII
In deze serie hoort ook het zoeken naar de 35 cm lange weg van hoofd naar hart. Ook, of misschien wel juist de afgelopen periode hoor ik die vraag iedere keer weer: hoe landt Gods liefde ook in mijn hart. Hoe voel ik Gods liefde?

Ik wil daarom nogmaals benadrukken dat hoofd en hart bij elkaar horen, net als ons doen. Het is als een cirkel. Niet voor niets zegt Jezus dat we God moeten liefhebben met alles wat in ons is: ‘heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht’. Markus 12:30.

We hebben ondertussen van dr. Caroline Leaf geleerd dat als God zegt dat we iets moeten/kunnen Hij ons daarvoor ook de tools en het vermogen geeft.

Als we de opdracht hebben om God lief te hebben met heel ons hart, dan zal God ook dat in ons hebben gelegd waarmee we dat kunnen. In onze ziel huizen onze emoties, wil en gedachten. Daarmee moeten we dus God liefhebben. Onze gedachten vormen/vernieuwen ons verstand, dus die hebben al een link met elkaar. Met onze wil besluiten we wat we kiezen en waar we in geloven. Dus dat linkt ook al. Onze emoties liggen in ons hart, (maar ook in onze buik) én in ons verstand, en wel in ons limbische systeem: ons emotionele brein.

En om het ingewikkeld te maken (of juist niet) ons emotionele brein heeft een directe relatie met ons hart, via ons lijf! Ons emotionele brein en ons hart zijn verbonden met elkaar via ons autonome perifere zenuwstelsel. Daar ga ik nu even niet verder op in. Maar wat ik hier vooral mee wil aangeven is Gods ons zo heeft geschapen dat alles met elkaar in verbinding staat en wij dus in staat zijn met alles in ons – volgens Gods gebod- God lief te hebben. Want, en daar later meer over, de bereikbaarheid naar ons limbische systeem verloopt het beste via ons lichaam. Bijvoorbeeld ons gedrag en onze acties. En als we dat weten, kunnen we zo ook doordringen tot ons hart!

De wetenschap gaat dit steeds meer ontdekken, maar Jezus onderwees het al. Halleluja! De wetenschap is door God ingesteld om Zijn waarheid te bewijzen. God heeft alles geschapen, toch? Dus ook de wetenschap. Misschien wel omdat Hij wist hoezeer wij bewijs nodig hebben………. En de wetenschap bewijst dat als de Bijbel ons leert wat te doen, wij daartoe ook in staat zijn. God geeft ons geen opdrachten die wij niet kunnen volbrengen!

Ons hele wezen, alles wat in ons is communiceert eigenlijk met elkaar. En onze geest communiceert weer met Gods Geest. We zijn dus door Gods Geest in ons in staat om alles in ons onder gezag van Gods Geest te brengen en vol te laten zijn van Gods Geest: van God zelf en Zijn liefde dus. Want als alles in ons met elkaar communiceert, dan communiceert de Geest mee!

Ik verdiep mij momenteel heel erg in het aspect van denken, voelen, ervaren en van hoofd naar hart en hoe dat in ons (in het algemeen werkt). Een boek wat ik daarvoor ook aan het lezen ben is ‘Uw brein als medicijn’ van dr. David Servan – Schreiber. Een bijzonder lees- en leerzaam boek en dat andere boeken dat ik heb gelezen hierover buitengewoon goed aanvult en erg verhelderend is.

Hij schrijft het volgende over het emotionele hart: ‘emoties voelen we in ons lichaam, niet in ons hoofd; dat lijkt vanzelfsprekend. Al in 1890 schreef William James, hoogleraar aan Harvard en de vader van de Amerikaanse psychologie, dat een emotie vóór alles een lichaamsgesteldheid was. Hij baseerde zijn conclusies op onze alledaagse beleving van emoties. Zeggen we niet dat ‘de angst ons om het hart slaat’, dat we ‘luchthartig’ zijn, dat we ergens ‘onze gal over spuwen’ of dat we ergens een ‘maagzweer van krijgen’? Het zou onjuist zijn in deze uitdrukkingen alleen maar een stijlfiguur te zien. Het zijn tamelijk nauwkeurige omschrijvingen van wat we voelen wanneer we ons in die respectievelijke emotionele toestanden bevinden. We weten tegenwoordig zelfs dat de ingewanden en het hart hun eigen netwerken hebben van enkele tienduizenden neuronen die als het ware ‘kleine hersenen’ binnen in ons lichaam zijn. Die plaatselijke hersenen kunnen zelf ook waarnemingen verrichten en hun gedrag daaraan aanpassen, ze kunnen zichzelf zelfs veranderen als gevolg van hun ervaringen, dat wil dus zeggen dat ze op een bepaalde manier hun eigen herinneringen opslaan.

Behalve dat het beschikt over zijn eigen, deels autonome netwerk neuronen, is het hart ook een hormoonfabriekje. Het maakt zijn eigen voorraad adrenaline aan, dat het afscheidt wanneer het maximaal moet functioneren. Het produceert ook een ander hormoon, waarvan het tevens de afscheiding regelt: de zogenoemde ANF, die de bloeddruk regelt. Het scheidt ook een eigen voorraad oxytocine af, het liefdeshormoon. Al deze hormonen werken rechtstreeks op de hersenen. Ten slotte laat het hart het hele organisme meedelen in de variaties van zijn sterke elektromagnetische veld, dat al op afstand van enkele meters van het lichaam kan worden aangetoond, maar waarvan we de betekenis nog niet kennen. Het is duidelijk dat het belang van het hart voor de taal der emoties niet zomaar een beeld is. Het hart neemt waar en heeft gevoelens. En wanneer het zich uitspreekt, beïnvloedt het de hele fysiologie van ons organisme, te beginnen met de hersenen.

De wisselwerking tussen het emotionele brein en de ‘kleine hersenen’ van het hart is één van de sleutels tot de emotionele intelligentie. Door letterlijk – te leren ons hart te controleren – leren we tegelijk ons emotionele brein te beheersen, en omgekeerd’.

Wat hier gezegd wordt is dus eigenlijk dat we invloed moet uitoefenen op onze hersenen en ons hart dóór ons hart en onze hersenen en dat kan door onze manier van denken. Want onze manier van denken is van invloed op ons brein. Wanneer we het goede denken vormt dat ons brein en ons hart. En daarmee ‘stroomt’ dat als een goede golf door ons lichaam.

Ons denken heeft invloed op ons voelen en emoties en die weer op ons gedrag. Maar andersom net zo goed. Ons gedrag heeft invloed op hoe we denken en ons voelen.

Wees je dus bewust van wat je denkt, want wat je denkt stroomt uiteindelijk door je hele lijf. En heeft enorme invloed! Wat en hoe denk jij?