De kracht van ons denken, week III – deel X

Week 53, maandag

Genesis 1:26-28 (HSV)
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? X
Deze week wil ik nog wat verder gaan met meer leren over ons denken – ook over wat dr. Leaf daarover schrijft – maar met de nadruk op het HOE. Hoe kunnen we denken, wat moet er veranderen, wat moeten we doen.

Daarnaast wil ik iets delen van wat Derek Prince beschrijft in zijn boek ‘Zij zullen de boze geesten uitdrijven’. Hij beschrijft daarin de discipline die nodig is om in Gods waarheid te blijven.

Eerst maar eens naar het begin. En ik gebruik daarbij een belangrijke zin van dr. Leaf: ‘We are wired for love, but we learn fear’!

De wetenschap heeft ontdekt dat de ‘circuits’ in ons hoofd zijn gericht op positiviteit. Ze zijn aangelegd voor het goede, voor liefde! En niet voor angst. Angst en iedere vorm van negativiteit is aangeleerd.

Ja maar……… we kennen de uitspraak dat we geneigd zijn tot het kwaad, we worden zelfs geboren als zondaars.

Hoe verhoudt zich dat? Leaf zegt het mooi: ‘We zijn geschapen naar Gods beeld en God is liefde’.

God heeft ons zo gemaakt dat we zijn ‘aangelegd’ met systemen van liefde. Mensen die liefde nodig hebben, liefde willen horen, liefde willen delen, en uitdelen en daarop zijn we ‘ingericht’. Want zo is God! Het is eigenlijk ontzettend logisch. Zo zijn we bedoeld. Als mensen die leven van, met en door liefde. Zo heeft God ons geschapen. Omdat Hij zelf ook zo is. God ís liefde en die liefde móet Hij kwijt. Aan ons. Aan de wereld.

En ja, er kwam zonde en zo veranderde onze natuur. We kregen een zondige natuur die is doorgegeven, die we hebben geërfd van Adam. Maar dat is niet wie we zijn! We zijn – nog steeds – geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En we zijn geschapen om liefde te ontvangen, te aanvaarden en door te geven, om zo tot zegen te zijn.

Ik wil heel graag dat je dat tot je door laat dringen. We zijn geschapen naar Gods beeld en daarom ‘Wired for love’. We hebben alles in ons om liefde te ontvangen en lief te hebben!

Dat is een feit en zelfs wetenschappelijk onderbouwd.

Wat ging er dan mis? En wat gaat er nog steeds mis? Ons vermogen om lief te hebben, om liefde te ontvangen en door te geven heeft zich verkeerd gericht.

Die liefde en ons vermogen om lief te hebben heeft zich op onszelf gericht! Het werd eigenliefde. Egoïsme dus.

Daar zit de zonde. De zonde is dat we op onszelf gericht zijn. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld om: uit te delen. Om liefde, Zijn liefde uit te delen. Want zo is Hij. Hij geeft weg, Hij zegent, Hij heeft lief. We zijn niet geschapen en toegerust met een ‘liefdessysteem’ om het voor onszelf te houden of om er zelf beter van te worden, niet ‘ikke, ikke, ikke’, maar om te delen en te geven.

Door de geërfde zondige natuur is ons liefdessysteem totaal ontregeld. Dus zo vreemd is het niet dat het ons niet lukt om liefde te ontvangen, aan te nemen en uit te delen. Maar bedenk: ik ben wél geschapen om liefde te ontvangen, aan te nemen en uit te delen. Ik ben geschapen om tot zegen te zijn. Want ik ben geschapen naar Gods beeld.

Daarom hebben we Jezus nodig. Want uit onszelf kunnen we ons egoïsme niet de baas. Hij wil in ons komen wonen zodat we kunnen waartoe God ons heeft geschapen: afgestemd te zijn op Hem. Door Jezus kunnen we onze blik omhoog richten in plaats van maar op onszelf gericht zijn. Door Jezus worden we niet ‘ik gericht’ maar ‘God gericht’ en daarmee komen we tot onze bestemming. Onze bestemming is om God lief te hebben en de naaste als onszelf.

Door Jezus worden we een nieuw mens. (2 Kor. 5:17) En worden we zoals we bedoeld zijn: een mensenkind dat zich geliefd weet door God de Vader, dat Zijn liefde ontvangt en uitdeelt. En dat ook zichzelf kan liefhebben vanuit die liefde. We hebben Jezus nodig om vernieuwt te worden en zo los te komen van de erfenis van Adam. De erfenis van Adam is egoïsme met alles wat daaruit voorkomt. Door Jezus ben je niet langer erfgenaam van Adam maar van God.

‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’. Romeinen 8:15-17

De grootste vraag is: Laat jij je lief hebben door God? Kan Zijn liefde jouw hart en gedachten binnen dringen of ben je nog druk met jezelf bezig met alles wat jij moet en wilt. Of ben je er op gericht om Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te aanvaarden.

Hoe? Test jezelf waar mee jij druk bent als God tot je spreekt, als Hij klopt op jouw hart. Welke vragen en (aan) klachten wellen er in jou op? Of is het stil en vol verwachting en vertrouwen in jou?

Wordt stil en laat God jou liefhebben.

Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel wees stil’