De kracht van ons denken I

Week 51, dinsdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken I
De Bijbel leert ons hoe belangrijk ons denken is. De wetenschap en de psychologie hebben dat ook ontdekt. En hoe we daarmee onszelf kunnen sturen.

In de psychologie en therapieën, met name de cognitieve, zijn er de 4 (5) G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Ik vind zelf de laatste G een belangrijke om toe te voegen. Je zou gedrag ook als gevolg kunnen zien, maar ik zie gevolg als iets aparts dat volgt op gedrag. (Gedrag van onszelf of van anderen) Ook omdat het iets is dat soms pas jaren later aan het licht kan komen, terwijl gedrag direct zichtbaar is.

We gaan naar de tekst die ik gisteren ook aanhaalde: ‘zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij’. Bijzonder zoals dat geschreven staat in Spreuken 23. Want het woord ‘hart’ neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in.
Je hart als geestelijk centrum van waaruit je hele leven bestuurd wordt.
In Spreuken 4:23 lezen we een andere tekst die over ons hart gaat:
‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’.

Je moet waken over je hart. Een actie dus. Je moet de wacht houden bij je hart, er op letten wat er binnen in je hart komt en wat zich al binnen in je hart bevind. En wat dat, wat zich in jouw hart bevind kan ‘aanrichten’ in jouw hele systeem.

Ons hart en ons verstand/ons brein werken samen. Zij sturen signalen naar ons lichaam en naar elkaar. Zij onderhouden een bijzondere relatie! Christenarts Don Colbert schrijft daarover: ‘Hoe is dat mogelijk? Neurowetenschappers hebben in recente jaren ontdekt dat het hart zijn eigen onafhankelijke zenuwstelsel heeft. In het menselijk hart bevinden zich tenminste veertigduizend zenuwcellen. Dat is hetzelfde aantal als dat er zich in diverse ‘subcortal’ (onder de hersenschors) centra van de hersenen bevinden. Het hart is dus meer dan een biologische pomp. Deze overvloedige zenuwcellen geven het hart een denkend en voelend vermogen. Het ‘brein’ van het hart en het zenuwstelsel (hoofd) brengen boodschappen heen en weer naar de hersenen, waardoor er een wederzijdse communicatie tussen deze twee organen ontstaat’.

Ik trek daaruit de conclusie dat wat er leeft in ons hart van invloed is op ons hoofd/brein en andersom ook. Dat geeft ook iets aan van de relatie tussen denken en gevoel. Als we ons hart als ons ‘gevoelscentrum’ beschouwen en ons hoofd als ons ‘denkcentrum’ dan is het logisch dat ons denken invloed heeft op ons voelen en ons voelen op ons denken. En is daaruit weer te concluderen dat het van wezenlijk belang is te weten wat zich zowel in je hart als in je hoofd afspeelt. Met andere woorden, wat zich bevindt aan gedachten en aan gevoelens in jou hebben een relatie met elkaar.

In de Bijbel heeft ons hart de plek als de plek waar de Heilige Geest woont: ons geestelijk centrum dus. Daar is ook onze geest die contact kan maken met Gods Geest. De Bijbel spreekt erover dat we met de oren en ogen van ons hart moeten zien en horen. Dat zijn dus geestelijke of spirituele oren en ogen. Gods ogen en oren. Ons hart als woonplaats van de Allerhoogste. Wat betekent het wanneer ons hart en ons verstand gaan ‘samenwerken’? Dat betekent dat er iets goddelijks kan gaan stromen dat uiteindelijk ons hele lichaam en leven kan doortrekken.

Ons verstand is daarbij heel belangrijk! Want met ons verstand kiezen we en met ons verstand leren we. Ons verstand kiest er bijvoorbeeld voor om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. We lezen dat, horen erover en er komt een moment dat we dat als waarheid aannemen. Jezus stierf voor onze zonden, en daar zijn we Hem dankbaar voor. Toch? Ja! Maar dat voelen we vaak niet. Het is iets verstandelijks en heeft met geloof te maken. Want direct tastbaar bewijs is er niet, dus we geloven wat we met ons verstand voor waar aannemen.

Maar wat kan dat geloof aan het wankelen worden gebracht wanneer we het zo graag willen voelen of ervaren en we niets voelen of ervaren! Ons gevoel om onze keuze te bevestigen. Maar ons gevoel is zo ontzettend wispelturig. En, ons gevoel is ook enorm op onszelf gericht, wat goed en vertrouwt voelt voor ons!

Een paar alinea’s terug schreef ik: En is daaruit weer te concluderen dat het van wezenlijk belang is te weten wat zich zowel in je hart als in je hoofd afspeelt. Met andere woorden, wat zich bevindt aan gedachten en aan gevoelens in jou hebben een relatie met elkaar. -> Het is dus mogelijk om de waarheid over God en Jezus te voelen in ons hart, want er is immers een wisselwerking tussen hoofd en hart!

En hier komt ons denken met grote kracht om de hoek kijken: Welke gedachten heb jij en wat denk jij, want wanneer dat ‘sterke’ gedachten zijn hebben die een krachtige invloed op jouw hart. Als jij twijfelt over God, over Zijn werk en over wie Hij is. Dan heeft dat invloed op jouw hart. Jouw hart gaat twijfelen………….jouw gevoel wordt aan het wankelen gebracht en voor je het weet is jouw hart vol twijfel en wordt de waarheid minder scherp.

Wat wij nodig hebben is de waarheid. Gods waarheid. En voor die waarheid moet jij zelf kiezen. En dat is best lastig. Want als er waarheid is, is er ook leugen. En de vader van de leugen; satan, wil dolgraag dat wij zijn leugens geloven, voor waar aannemen.

De strijd die wij te voeren hebben is de strijd om de waarheid. Maar wees niet bang! Weet wie voor jou is!

Opwekking 760 ‘Wie vrees ik nog’