Au, ik heb pijn

Week 74, dinsdag

Mattheus 9:11-13
‘11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’

Psalm 32:3 en 5
‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela’

Lukas 6:17-19
‘17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. 19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.’

Romeinen 6:12-14
‘12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.’

JEZUS KWAM VOOR ZONDAARS

Het is natuurlijk best een lastige om zonde en pijn direct met elkaar te verbinden. Je zou een discussie kunnen krijgen zoals we die ook in de Bijbel kunnen lezen: dat mensen tegen elkaar zeggen dat de ander gestraft worden om hun zonden met ziekten en pijn.

Laat één ding heel helder zijn: Bij God zelf is geen kwaad. Bij Hem komen het kwaad, pijn en ziekten niet vandaan. 1 Johannes 1:5 ‘En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ Een ander iets dat helder is, is dat wij door onze keuzes of onze manier van leven natuurlijk ons wel dingen op de hals halen die niet fijn zijn. We kunnen ziek worden door een ongezonde manier van leven. We kunnen diep in de schulden raken door een verkeerd uitgavenpatroon. Worstelen met overgewicht als we ongezond eten, in de gevangenis komen als we een bank beroven of andere onwettige dingen doen enz. Dat is helder. Dat heeft te maken met ons eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Maar wat als je geconfronteerd wordt met pijn waar je gewoon zelf geen hand in hebt gehad? Een situatie waar jij geen rol in hebt gespeeld, eenzaamheid, geen partner, geen kinderen, geen warm thuis, gescheiden ouders, onrecht, ziekte of….. verzin het maar.

Wat als je iedere dag geconfronteerd wordt met gevolgen van de daden van anderen en die jou pijn doen. Die jou zoveel pijn doen dat je voelt dat het je soms overstroomt, je neerhaalt, je depressief maakt en je de moed en energie verliest om je weer een dag op te peppen?

En hoe ga je daarmee om in een maand die bol lijkt te staan van de gezelligheid, gezondheid, overdaad, luxe en comfort, terwijl jij nauwelijks kunt rondkomen met je kleine budget. Terwijl jij worstelt met je gezondheid, met je eenzaamheid of teleurstellingen?

Dat zijn geen eenvoudige vragen. En daar is ook geen eenvoudig antwoord op.

Wat ik wel weet is dat al die pijn en al die worstelingen te maken hebben met de gebrokenheid van deze wereld. Met de zondigheid van de mensheid. De ongehoorzaamheid dus aan God.

Ik zou nu heel eenvoudig kunnen zeggen dat Jezus het antwoord is op al je pijn en verdriet. Dat is Hij ook, maar als ik dat alleen maar zou zeggen dan doe ik geen recht aan de pijn die mensen hebben. Want de pijn en het verdriet, de angst, zorgen en paniek zijn gewoon verschrikkelijk echt.

Ik wou dat ik het antwoord had. Dat ik via de politiek alle eenzaamheid zou kunnen uitbannen door regels, commissies en bijeenkomsten te organiseren. Dat er een manier zou zijn om onrecht recht te zetten zodat niemand meer zou lijden onder onrecht. Ik zou willen dat kerken zich meer zouden uitstrekken naar hen die armoede lijden, die ziek zijn, in de gevangenis zitten of verdriet hebben. De mensen in de kerken wel te verstaan. En ik denk dat die wil er ook is, maar dat iedereen ook moe is van de vele verplichtingen. Moe van hun eigen strijd en teleurstellingen.

De wereld, de mensen zijn moe. Ik moet gelijk denken aan de grootste klacht waarmee mensen naar de huisarts gaan: ze zijn moe, oververmoeid. Alles doet zeer en ze hebben geen energie meer.

Aan het eind van het jaar lijkt het wel alsof iedereen nog moeier is. We kijken uit naar de gezelligste weken van het jaar, maar niet naar alle verplichtingen, want eigenlijk zijn we te moe.

Ik leg de vraag hier neer en reageer als je antwoorden hebt. Wat kunnen we doen als kerk, als individu, om alle vermoeidheid tegen te gaan. Om de eenzaamheid te bestrijden, om verdriet een plek te geven maar ook te kunnen opbeuren. Wat heeft deze wereld nodig? Wat heb jij nodig?

Ik kan je wijzen op Jezus. En dat doe ik, iedere keer weer, maar misschien mis ik ook invalshoeken of praat ik te gemakkelijk.

Ik moet denken aan het thema van vorige week ‘Als schapen zonder herder’. Mensen die opgejaagd en vermoeid zijn. Waar komt al dat opgejaagde en vermoeide toch vandaan?

Ik denk zomaar met het jagen en rennen om maar te voldoen aan eisen die anderen ons opleggen. Of die we onszelf opleggen zodat we niet afgewezen worden, zodat we erbij horen. Zodat we geen slechte beoordeling kennen. Zodat………… en we worden ziek van moeheid, van verdriet, van zorgen en van angst. We kunnen niet meer slapen, niet meer stoppen met piekeren, ontwikkelen stress, maagzweren en migraine.

Het is daarom dat Jezus zegt dat Hij gekomen is voor hen die ziek zijn, voor hen die een dokter nodig hebben, en dat Hij gekomen is voor zondaars. Jezus is gekomen om naast ons te staan, te zitten of te liggen. Om met Zijn liefde in onze pijn te komen. Jezus kwam voor zondaars om hen te bevrijden van de zonden. En ja, er heerst nog steeds zonde en wij zondigen ook nog, maar we zijn vrij van de macht van de zonde.

In al je pijn en vermoeidheid wijs ik je toch op Jezus. Ga zitten aan Zijn voeten en praat met Hem over je pijn, je afwijzing, je verdriet en zorgen. Open je handen en hart. Open je ogen voor Hem en laat je door Hem vullen, omhullen en troosten. Bid om wijsheid en om leiding. Want één ding weet ik wel: je kunt je omstandigheden niet veranderen, de mensen om je heen niet, maar jouw hart en denken kunnen wel veranderen door de liefde van Jezus. En in die liefde ligt heel Zijn hart voor jou. Zijn respect, Zijn bevestiging, Zijn wijsheid, geduld en kracht.

Dank U Jezus voor Uw komst naar de aarde en voor Uw offer zodat U bij Mij bent hoe ik mij ook voel of waar ik ook ben.
Opwekking 581 ‘Til mij op’