Al ga ik door een donker dal

Week 79, donderdag

Psalm 23, De HEERE is mijn Herder
‘1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood*, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.’

*Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. NBV

Psalm 131, Kinderlijk vertrouwen
‘1 Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3 Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.’

Johannes 14:6a
‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Je komt tot rust

Het beeld van grazige weiden en stille wateren spreekt van rust. En het beeld dat David schetst in psalm 131 is ook een heerlijk rustgevend beeld: een ziel dat tot rust en stilte is gebracht. Door beide psalmen zo naast elkaar te leggen komt ons hele wezen tot rust: innerlijk en fysiek. De psalmen zijn dan ook duidelijke richtingwijzers hoe je tot die rust kunt komen.

Rust hebben we allemaal nodig. Rust voor je hoofd – even geen gedachten, even geen gezeur, even niet moeten, even niet na hoeven te denken. Rust voor je lichaam om op krachten te komen. Rust voor je ziel: je weet waar je staat, je weet welke keuzes je moet maken, je weet waar je naar op weg bent en rust voor je hart: je hart moet vrede en vreugde kunnen ontvangen.

De beide psalmen spreken over rust maar ook over stilte. Het water is stil en ook de beschrijving van het neerliggen in grazige weiden geeft een beeld van rust en stilte: vredig. Ook in psalm 131 worden de woorden rust en stilte genoemd. Ik zie het beeld van een klein kind dat op schoot of in de armen van zijn moeder ligt. Doof voor zijn omgeving, verzadigd en vredig, de aanwezigheid van zijn moeder is genoeg.

Rust en stilte liggen in de Bijbel dicht bij elkaar. In Jesaja 30:15 staat: ’Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: ‘door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.’’

Psalm 62 spreekt ook over stilte: ‘Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.’

In deze twee teksten worden rust en stilte gekoppeld aan sterkte en vertrouwen. Dat lijken eigenlijk twee tegenovergestelde dingen: sterkte/kracht en rust/stilte. Maar blijkbaar horen die bij elkaar.

Tot rust komen betekent vaak loslaten, afstand nemen en de boel de boel laten, iets anders doen dan alle verplichtingen. En vaak doen we dat door te sporten, tv kijken, uitgaan, winkelen of je bezig houden met social media. En daarmee neem je ook inderdaad afstand. Ik zeg altijd dat je daarmee afstand neemt in je hoofd; je schakelt even over op een ander net. Maar je hart wordt er vaak niet rustiger van.

Tijdens een gesprek van een Eetclub 121-sessie vroeg ik hoe de leden omgingen met pijn in hun hart na bijvoorbeeld een ruzie of onenigheid met partner, collega of kinderen. ‘Gewoon wat anders gaan doen, knop omzetten, afstand nemen en een filmpje kijken.’ Dat helpt om je hoofd ergens anders op te richten. Maar ondertussen woedt in je hart de storm. En als je die maar lang genoeg negeert door lang genoeg over te schakelen op een ander ‘net’ door tv kijken, sporten, eten of drinken dan voel je ook die pijn niet. Maar het zit er nog wel, én dus is er ook geen echte rust. Er heerst geen vrede en je kracht en energie nemen af.

Als je dit herkent, lees dan goed psalm 23 en psalm 131 eens door en probeer dat beeld voor je te zien: grazige weiden waarin je heerlijk kunt liggen, voldaan omdat je voldoende hebt gegeten en gedronken. De herder houdt een oogje in het zeil en jij kunt slapen. Dat is échte rust.

Die echte rust vind je door – voor je overschakelt op een ander net – eerst contact te zoeken met de Energieleverancier, met de Provider, of hoe je de vergelijking ook maakt. Zoek de herder op en laat je door Hem leiden naar vredige weiden en stille wateren. Vertrouw je hart aan Hem toe.

Laat Hem je voeden met voedsel en drinken voor je hart en ziel wanneer je moe en uitgeput bent. Zoek de stilte op om weer krachtig te worden. Je vindt God vooral in de stilte. De stilte is van Hem omdat God fluistert tot ons. Dit in tegenstelling tot al die andere zenders, die maar schallen, fluistert God.

Psalm 65, wederom een lied van David benadrukt nog eens hoe belangrijk de stilte is: ‘Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied. 2 U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion.’ God komt onze stilte toe! Hij wil dat jij stil wordt zodat Hij tot je kan spreken. God heeft bij wijze van spreken recht op onze stilte.

Hoe vaak klagen we niet dat we God niet horen spreken? Dat Hij zich niet laat zien, dat we niets ervaren van Hem? Hoe vaak ben jij stil voor Hem? Hoe vaak zit jij op de bank, of lig jij in bed, denkend aan God, Hem dankend en Hem je tijd gevend en vooral je horende hart? God wil tot ons spreken in de stilte. En wanneer Hij dan spreekt kan Hij ons hart vullen met nieuwe kracht. Het zal voelen alsof je hebt gegeten en gedronken en hebt liggen luieren in de zon.

Zowel psalm 23 als 131 gaan over eten en drinken. Blijkbaar is het belangrijk dat we gevoed worden. Want door het goede voedsel vind onze hart vrede en onze ziel rust. Jesaja 55 vers 1-3 is daar – tenslotte – een mooi voorbeeld van: ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. 2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve.’

Hoe dorstig ben jij? Hoe hongerig ben jij? Hoe onrustig ben jij? Ga naar God, luister aandachtig naar Hem ‘opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige en leve’. Neem de tijd om stil te zijn voor God je zult bruisen van leven.

Psalmen voor Nu ‘Psalm 23’ (Uw rust in mijn wereld)