Luisteren

 

Voor ik een vervolgblog schrijf over vergeving, wil ik eerst een blog schrijven over ‘luisteren’. Dit vooral naar aanleiding van ‘zwijgen’. In de Bijbel staan heel veel teksten over zwijgen, in de zin van ‘je mond houden’. Neem nu de brief van Jacobus. Hij schrijft over het kwaad dat de tong kan aanrichten. Op vijf plaatsen in zijn kleine brief heeft hij het over de tong. Eén duidelijke tekst daaruit staat in Jacobus 3 vers 5: ‘Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt’. Ook in Spreuken staat veel dat met zwijgen te maken heeft. Of neem Job, die een hand op zijn mond legt omdat hij, in de aanwezigheid van God, weet dat hij beter zijn mond kan houden dan God ter verantwoording roepen.

Bij zwijgen hoort luisteren. Luisteren is echt nog niet zo eenvoudig! We horen vaak wel, maar luisteren we ook? Echt luisteren is stil zijn, horen en proberen te ontdekken wat er tussen de regels door wordt gezegd. Echt luisteren vraagt fijngevoeligheid. In Filippenzen 1 vers 9 en 10a staat het heel duidelijk: ‘ En dit bid ik u, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aan komt. (dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. 10b en 11).

Fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aan komt. Waar komt het op aan? In de lijn van het luisteren, komt het er op aan dat je weet wat te zeggen, of juist niet te zeggen.

Die fijngevoeligheid heeft alles met liefde te maken. Filippenzen 1 vers 9 zegt het ‘uw liefde moet steeds meer overvloedig zijn zodat je kunt onderscheiden’. Onderscheidingsvermogen heeft dus alles met liefde te maken. Liefde die maakt dat je de ander wilt kennen. Liefde die maakt dat jouw mening helemaal niet zo belangrijk is. Liefde die maakt dat je de ander wilt begrijpen. Liefde die maakt dat je kunt vergeven. Liefde die maakt dat je Gods liefde voor ons vóór alles plaatst. Liefde die maakt dat je de liefde van God voor jou accepteert en daardoor God, jezelf en de ander gaat liefhebben. Als dat gebeurd is fijngevoeligheid iets dat daaruit voortkomt. Liefde en fijngevoeligheid gaan samen.

Liefde en fijngevoeligheid leiden tot luisteren. Of misschien is luisteren juist wel de basis voor liefde en fijngevoeligheid. Zo is de cirkel rond.

Liefde, luisteren, fijngevoeligheid, het hoort bij elkaar, net als zwijgen. Zwijgen om te luisteren, in zwijgen de ander je liefde betonen, in fijngevoeligheid zwijgen om niet te kwetsen, juist omdat je wilt liefhebben.

Enige tijd terug las ik een mooie uitspraak van Ralph Roughton over luisteren. De tekst van die uitspraak volgt hieronder. Het raakte mij in zijn eenvoud. Luister! Geef geen advies. Maar luister! Luister, zwijg en bid. Bid om inzicht en wijsheid, om op de juiste tijd, het juiste te zeggen. Weet je in je zwijgen afhankelijk van God en de woorden die Hij wil dat je zult spreken.

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo met voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Luister! Het enige dat ik van je vraag is te luisteren; Niet om te praten of iets te doen. Ik ben niet hulpeloos. Misschien ontmoedigd en wankelend, maar niet onmachtig. Wanneer jij iets voor mij doet wat ik zelf kan doen voor mijzelf, draag je bij aan mijn angst en mijn gevoel van onbekwaamheid. Maar als je accepteert dat ik voel wat ik voel, hoe irrationeel het ook is, dan kan ik stoppen met je te overtuigen en komt er plaats voor het begrijpen van wat er schuilgaat achter mijn emoties. En wanneer dat helder is, dan zijn de antwoorden vanzelfsprekend en heb ik geen advies meer nodig.

–       Ralph Roughton _

Doorpraten?

Neem contact op met elisabeth.vanzijl@atelieralterego>